BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM TỪ GIẤY

thông tin liên hệ
Vũ Hùng
TP Kinh Doanh - 0944 900 688

Nguyễn Văn Quỳ
NV Kinh Doanh - 0936 767 316

-

Trần Văn Trường
NV Kinh Doanh - 0944 668 863

SẢN PHẨM TỪ GIẤY

Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Thanh chữ V
Thanh chữ V
Thanh chữ V
Thanh chữ V

BAO BÌ CARTON

Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp
Bao bì carton cao cấp
thùng carton 3 lớp in flexo
thùng carton 3 lớp in flexo
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 7 lớp
Bao bì carton 7 lớp